CIS : Creative Investment Space ศูนย์รวมข้อมูลการลงทุนเชิงสร้างสรรค์ เพราะการลงทุนเริ่มต้นจากการเรียนรู้

ลงทุนอะไรดี?

คุณคิดว่าการลงทุนต้องเริ่มจากการมีเงินรึเปล่า? หรือการลงทุนเป็นเรื่องเฉพาะคนรวยหรือไม่? ทีมงาน CIS เชื่อว่า การลงทุนเริ่มต้นจากการเรียนรู้ และเรารวบรวมการลงทุนมาไว้ที่ปลายนิ้วของคุณแล้ว